C.K. Kaňtour

Tak to bylo a už nebude !

ROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU
U ŽÍZNIVÉHO KRÁLÍKA 2015
BumBar
Vážení a milí přátelé a návštěvníci.
Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku právě v našem penzionu.
Žádáme vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli tak navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru vaší dovolené.
Penzion je zásobován pivem jedenkrát týdně. Vodou též. Rozbory piva jsou prováděny vrchním sládkem pivovaru Holba. Rozbory vody dělá řidič fekálu pan Matějka.
Odvětrávání je zajištěno okny. Systém odvětrávání je trvalý a nepřetržitý. Odvádění odpadních vod je prováděno fekálem pana Matějky, vždy jedenkrát týdně výměnou za pitnou vodu.
Plán prevence vzniku infekčních onemocnění je k nahlédnutí u provozního vedoucího. V penzionu jsou také pravidelně prováděna opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných členovců.
Z důvodu bezpečnosti hostů, nejsou cimry vybaveny nábytkem. Podlahová krytina je řádně udusaná a je zakázáno do ní rýt.
V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen. Přihláška z Protialkoholní stanice Šumperk se nepočítá.
Při nástupu obdržíte klíče, abyste se mohli na své cimře večer zamknout. Při ztrátě klíče se zamknout nemůžete.
Na cimře, chodbě a ve společenské místnosti nesmíte bez souhlasu majitele přemisťovat nábytek, ani zařízení. Majitelem je Exekuční úřad Šumperk.
Přemísťování je možné pouze na sociálním zařízení, kde si se štětkou dělejte, co chcete.
Též je zakázáno provádět zásahy do elektrické, plynové a vodovodní instalace. Povolenou výjimkou jsou úpravy výšky sedla rotopedu pohánějícího elektrogenerátor, nebo odklopení víka jímky za účelem snížení tlaku plynů, anebo výměna velikosti vodního vědra.
Ve všech prostorách penzionu platí zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, protože obsluha elektrogenerátoru by to už neušlapala.
Veškerá poškození vybavení cimer anebo zařízení společných prostor je nutné nahlásit včetně viníka a jeho plného písemného doznání.
Ve všech prostorách penzionu, s výjimkou kompostu na dvoře, je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
Od setmění do kuropění dodržujte noční klid, tj. nerušte kohouta kokrháním.
Za dodržení tohoto ubytovacího řádu dětmi mladšími 15 let zodpovídají rodiče, popř. jiné osoby starší 18 let, se kterými jsou děti ubytovány. Za dodržení tohoto ubytovacího řádu seniory staršími 50 let, zodpovídají jejich děti, popř. jiné osoby, starší 18 let a mladší 50 let, se kterými jsou senioři ubytováni.
Provozovatel neodpovídá za škody na majetku nebo zdraví, k nimž dojde v důsledku nedodržení tohoto provozního řádu anebo vlastní blbostí hostů.
V průběhu několikaletého provozu penzionu, zde byla nastolena téměř rodinná atmosféra, kterou se také snažte zachovat a přispět k ní svým dílem. Vítány jsou svatby, porody, či pohřby.
Doufáme, že se v našem penzionu budete cítit příjemně a rádi se třeba i s přáteli a přáteli svých přátel vrátíte o dovolené smrdět zase sem.
 .
ZLITÉ LÉTO 2014
Tady ten bar byl náš ... nemusíte závidět, měli jste jet taky !

.

INSCENACE DOMAŽLICKÉ FRAŠKY 2013
 
Výňatek z operetní fresky Sedum Chodů u tabule. Zpěvné duety Sladkého Koziny a kyselého Lomikara se sborem Psohlavců v sedmi výjevech, včetně inscenačních a režijních poznámek.
 
Postavy a charaktery:
Kozina, Chod, charakterní, oblíbený nápoj Kozel.
Lomikar, Bavor, bezcharakterní, oblíbený nápoj Bavorák.
Sbor , Psohlavci a kožohlavci, ohebného charakteru, aby zvládali taneční i pěvecký doprovod sólistů.
Místo děje: Domažlicko
 
 
PRVNÍ CHOD - Příchod
 
CHOD (Kozina): „Kdo, co bude slavit v sobotu PŘÍCHOD ?“
BAVOR (Lamminger/Lomikar): „No přece MY Češi !“
 
Inscenační poznámka:
Na forbíně se postupně schází sboristé, podávají si ruce a peníze. Z tlumeného hovoru pronikají k divákům jen jednotlivé výkřiky „Jaká...“, „Vedro…“, „Cesta …“, „Na ho…“, „…ršovský Týn jste také jeli?“. 
Přesněji ti, co přijedou, budou slavit. Kdo jen přijde, asi na oslavu svého příchodu nebude mít náladu. Scénicky je nutné vyjádřit tento kontrast. Sbor vesele tančí, Kozina vše ze stolu diriguje kulečníkovým tágem. Ve finále celého výstupu na scénu pomalu vchází dvojice černých sboristek a tlačí před sebou vůz s Lomikarem. Veselí náhle utichá a dramatická generálpauza je ukončena až zatažením opony za prvním výjevem společně s bouřlivým aplausem obecenstva.
 
 
DRUHÝ CHOD - Schod
 
KOZINA: „Bez koho, čeho budu v neděli večer smutně sedět na SCHODU před chalupou?“
LOMIKAR: „Bez prvního sudu piva ! He! He!“
 
Inscenační poznámka:
Kozina sedí před chalupou na prázdném sudu, část sboru s prázdnými půllitry se kývá do rytmu blues. Lomikar zpovzdálí provokuje svým bavorákem a veselým šklebem, naprosto mimo rytmus tancuje lambádu, popředu i pozadu. Do hudební kakofonie zhasínají reflektory a doznívá zoufalý řev Koziny a zlověstné dunění prázdného sudu valícího se po schodech z jeviště do hlediště. Pravděpodobně budou přední řady bouřit a zadní tleskat.
 
 
TŘETÍ CHOD - Pochod
 
KOZINA: „Komu, čemu vděčíme za to, že dnes po náročném POCHODU do Poběžovic máme zase pivo?“
LOMIKAR: „Panský kočí pro ně dojel.“
 
Inscenační poznámka:
Horký letní den, před bouřkou. Všechny štychy se žlutým filtrem jsou namířeny na střed jeviště a vyvolávají pocit poledního slunce. Sbor prochází opakovaně pod světly zprava doleva, zadní částí mimo jeviště se znovu vrací do výchozího bodu a pokračuje v dalším pochodu přes jeviště. Cesta do Poběžovic trvá rychlou chůzí asi tři hodiny. V polovině cesty předjede výletníky panský kočí v epizodní roli, kouří cigáro a energicky práská bičem. Je možné též inscenovat etudu, kdy na něj vysílený sborista prosebně zavolá „Dej mi práska“.
Po dosažení cíle v Poběžovicích je rychle vyklizeno jeviště, čímž je pantomimicky vyjádřeno, že v Poběžovicích nic není.
Na zpáteční cestě se na scéně objeví panský kočí ještě jednou, tentokrát navíc táhne za vozem cvikla (V rámci umělecké licence soudek cvikla ztvární stará tlustá sboristka. Pokud není vhodná k dispozici, může to být i mladý hubeňour, ale v tom případě kočí svůj průjezd doprovází omluvným voláním „Padesátku neměli!“).
Sólisté Kozina ani Lomikar se na scéně v tom vedru samozřejmě neobjeví, celý pochod je určen výlučně pro sbor.
 
 
ČTVRTÝ CHOD - Průchod
 
KOZINA: „Koho, co napadlo udělat dnes výlet do Klatov a navštívit PRŮCHOD do katakomb?“
LOMIKAR: „Výživová poradkyně vám doporučila osvětu v kostnici.“
 
Inscenační poznámka:
Před začátkem přináší kulisák na forbínu pytel kostí a sbor si rozděluje rekvizity.
Výjevu se účastní pouze sboristé s vahou nižší než 50kg, ostatní musí ztvárňovat minimálně dvě postavy současně. Sbor vede do podzemí Kozina, ostatní následují vztyčený hnát svého průvodce. Sboristky si hrají s kostičkama. Těsně před zatažením opony sbor vhodí mezi diváky lebky Psohlavců. Opona jde dolů rychleji, než se lebky začnou z hlediště vracet.
 
 
PÁTÝ CHOD - Záchod
 
KOZINA (volá): „ZÁCHOD !“
LOMIKAR (běží)
 
Inscenační poznámka:
Na úvod výjevu se na forbíně sejde kvasničák cvikl s černým puklem a vydají se spolu navštívit Americké zahrady u Chudenic.
V zahradách sbor opakuje po Kozinovi jeho volání a zmateně pobíhá v zelených kulisách. Lomikar zasedne pod americkou kanadskou borovici. Po výjevu následuje dvacetiminutová přestávka, protože sál se musí vyvětrat. Opona se z těchto důvodů nezatahuje.
Před sálem je možné inscenovat přestávkovou epizodu se Švihovem, kde opět účinkuje panský kočí. Ovšem, pokud již byla v 2. výjevu předvedena etuda „Dej mi práska“, diváci na Švihov už tak nadšeně nereagují.
 
 
ŠESTÝ CHOD - Lenochod
 
KOZINA: „O kom, o čem budeme hovořit po výletu do Domažlic?“
LOMIKAR: „O největším LENO-CHODU, který nás neustále zdržoval pomalou chůzí a neustálými zastávkami v restauracích.“
 
Inscenační poznámka:
Kulisy Chodského náměstí v Domažlicích, jednotlivé části jsou kašírované vchody do hospod. Sbor tanečním krokem přechází od kulisy ke kulise, kde vždy jedním hudebním číslem podtrhuje moment, až Kozina v dvojroli převlečený za lenochoda vyleze z kulis. Lomikar vše sleduje z Chodské věže a vyzývá k většímu tempu, aby se ještě stihnul boží súd.
Výjev končí, jak Kozina, Lomikar a sbor v potemnělé scéně pijí poslední boží sud. Diváci podávají na jeviště své sklenice k naplnění a spontánně se zapojují do hry a připíjejí na úspěch představení. Po zatažení opony logicky následuje jen slabý potlesk, protože je evidentní, že jedna ruka netleská.
 
SEDMÝ CHOD - Odchod
 
KOZINA : „S kým, čím se do roka a do dne sejdeme ?“
LOMIKAR (k divákům): „S C.K. Kaňtour ! A vy si dejte ODCHOD!“
 
Inscenační poznámka:
Herci vychází před oponu. Lomikar a sbor se klaní, Kozina ne.
______________________________
JÍDELNÍČEK
Šéfkuchař ve své neskonalé laskavosti odtajnil tajemství každodenního i každovečerního hlavního a zároveň jediného jednoCHODOvého menu:
Chlapská záležitost
Suroviny:
4 balení zrajícího sýra Jihočeský syreček
100 ml nefiltrovaného světlého piva Staropramen
3 střední cibule
Chili papričky (červená,zelená,žlutá)
5 velkých stroužků česneku
100 g másla
Celý kmín, sůl a pepř
Postup:
Cibule a česnek oloupeme,nasekáme a rozmixuje na hustější kaši, kterou zalijeme pivem. Sýry nakrájíme na malé kostičky a se změklým máslem přidáme k pivnímu základu. Vše promícháme a trochu rozmixujeme. Chili papričky očistíme, nasekáme na jemno, přidáme do rozmixované směsi a vše dobře promícháme. Podle chuti osolíme, opepříme a hodně okmínujeme. Směs naplníme do ¾ menších sklenic s uzávěrem a necháme nejlépe 2 dny uležet v teple. Skladujeme na chladném místě.
... z receptu je evidentní, že pro mnohé zůstane opět kromě Jiříka tradičně nejlepším kuchařem hlad.

.

CHALUPA (Premiérová reality show 2012)

Populární televizní stanice BTV BEZVA FAMILY rozjíždí novou reality show s názvem „CHALUPA“, která úspěšně navazuje na odvysílané předchozí série Vila, Hotel a Farma. Po náročném castingu bylo do pořadu vybráno 15 odvážlivců, kteří budou mít jediný úkol - přežít jeden týden společně v rekreační chalupě v oblasti Zlatých hor.

Ze hry vypadne jen ten, kdo nepřijede. Ostatní mohou soutěžit po celou dobu a prohrává, kdo sám chalupu předčasně opustí, ostatní jsou vítězi.

Pobyt bude účastníkům znesnadněn adrenalinovými soutěžemi, které budou okořeněny potem a slzami smíchu (krev snad nepoteče). Vítězové dílčích soutěží obdrží od sponzorů zvláštní ceny ve formě poukázek k odběru výrobků v jejich značkových prodejnách.

Program soutěží

Sobota

 

-          Slavnostní zahájení s gurmánským pohoštěním šéfa na grilu.

-          Představení sponzorů akce - firem Výsek Praha a Kafilerie Pardubice.

 

Neděle

Dívčí hrad

(seriózně z historie: hrad se roce 1571 dostal do rukou olomouckému biskupovi jako odumrť, což myslím zní velmi zajímavě zejména s ohledem na slovník naučný, který odumrť definuje jako dědictví po prostitutce, které dostává zpravidla nejstarší zkurvysyn.) 

-          Noční prohlídka zříceniny Dívčí hrad. Kdo si přivede zpátky nějaké strašidlo, stává se vítězem nedělní soutěže, ale nesmí do chalupy a bude s ním strašit venku.

 

Pondělí

Dlouhé stráně - Výstup na vodní elektrárnu na kopci

(seriózní informace: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky. Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká. Od roku 2010 je horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně přístupná 6-sedačkovou lanovkou z blízkého lyžařského areálu Kouty. Lanovka Vás přiblíží k horní nádrži na 4,5 km, které můžete absolvovat pěšky, na kole nebo využít minibusu, který na této trase pendluje. Což nebude nezajímavá štreka především pro kardiaky, hypertoniky a další seniory.)

-          Soutěží se, kdo dostane největší ránu. Je na svobodné volbě soutěžících, zda od elektrického proudu, nebo od správce elektrárny při prohlídce zařízení.

 

Úterý

Kluci a holky v akci

-          Soutěž kuchařských týmů, největším favoritem je partička Jirky Dědy Babici, Ládi Pohlreichla, Standy Podlahy a Milana Itala Emanuela. A nejen proto, že hodnotit bude závislá porota jejich dětí. Přesto soupeřící tým Renči Bohdalky může překvapit.

 

Středa

Jeseník a Lipová Lázně

-          Relaxační dopoledne po včerejší kulinářské soutěži. Zejména nikdo z poroty jistě neodmítne místní vyhlášený žaludeční lipový čaj.

Solná jeskyně Na Pomezí

(seriózní upozornění: délka návštěvního okruhu je 390 metrů a trvá 45 minut. V jeskyni je 7 st. Celsia a vlhkost 99%, což je jen jiné vyjádření toho, že se budete potápět v ledové vodě.)

-          Odpoledne soutěž, kdo při návštěvě uloupí největší pytel soli. Favoritem původně byla pohádková Mařenka, objevitelka ekonomického zákona „sůl nad zlato“, která se bohužel nezúčastní, proto bude zápolení vyrovnané.

 

Čtvrtek

Výlet do Polska

-          Orientační běh přes Park Krajobrazowy. Vítěz bude mít přednostní právo nákupu na tržnici v Glucholazech.

 

Pátek

Zakončení soutěže

-          Slavnostní odhalení všech skrytých kamer, které celý týden dění v chalupě zaznamenávaly.

-   Na závěr bude televizními diváky vybrán jeden vyvolený, který se bude moci na konec večera zúčastnit duelu v chlívku s prasetem.

 

__________

 

 

Jídelníček
Sobota
Večeře:      Grilovaná burgrsekaná v rozpečené žemli.
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
Neděle
                Snídaně:    Skočte si pro něco od večeře
Oběd:         Jesenický pták s rýží
Večeře:       Steak ala Praděd
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína. 
Pondělí
                Snídaně:   Skočte si pro něco do sámošky
                Oběd: v externím restauračním zařízení (zpravidla proto asi smažák)
                Večeře:    Rizoto na indo-asia-euro-alko holický způsob
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
Úterý
                Snídaně:        Skočte si pro něco k sousedům
                Oběd:        Menu dle Holek vařené Kluky v rámci soutěžní akce
                Večeře:     Menu dle Kluků vařené Holkami v rámci soutěžní akce
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
Středa
                Snídaně:     Skočte si pro něco cestou do nádražního bufetu
                Oběd:           Lázeňský guláš (možná přímo v lázních Lipová)
                Večeře:         Pipi na grilu
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
 Čtvrtek
                Snídaně:              Skočte si pro něco na tržnici
                Oběd:                   Snad glady v Polsce nezgynieme
                Večeře:  Dědečkovo kuře s babiččinými těstovinami a houbami od vnoučat
Na samotný závěr dne je připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
Pátek
                Snídaně:     Skočte si pro něco do lesa
                Oběd:          Bramborák s překvapením
                Večeře:        Stejk jako fejk (v anglickém originále Steak as Fake)Na samotný závěr dne není připravena ochutnávka piva, rumu a vína.
 
*Organizátor si vyhrazuje právo změn jídelníčku. Zejména záměny příloh, surovin, či dochucovadel.

 

   

AKCE ROKU 2011 - MYSLETICE
Nemyslete si, že letos nikam s C.K. Kaňtour nepojedeme! Zamýšlíme si odpočinout v Mysleticích. Krásné jihočeské vesničce, která však spadá do regionu jižní Moravy. Nemyslíme si, že by nám tento zeměpisný problém měl vadit. Jsme rádi, že nám poslední volná moravská víza pro pobyt v české Kanadě přenechala rodina Zaňákových, a tak se nás patnáct snadno na jejich uvolněná místa v přepravě i v táboře vejde.
13. srpna znovu po dlouhé době zapřáhneme povozy, ženy si upraví barevné šátky, muži zahrají na housle a vyrazíme. Cestou ještě pobrat nějakou slepici a pálenku do kapsy (samozřejmě vše vlastní domácí). To budou hody!
Až tam dorazíme, zvýšíme tím celkový počet obyvatel o více než desetinu. Starousedlíci budou jistě šťastni, že nás na okraji vesnice mají. Celý týden budeme jíst, pít, zpívat a tančit okolo ohně s vepřovou pečínkou uprostřed a letkou kuřat na bocích rožně. Psy si přivezeme vlastní. Hlučet budeme jen do půlnoci, abychom mohli brzy ráno začít znovu.
Když vyprázdníme všechny sudy a sníme své zásoby, vyrazíme do okolí. Také tam zanecháme svou nesmazatelnou stopu. Chystáme se vyplenit Jindřichův Hradec i Telč. Ale místní domorodci nemusí mít obavy. Zaplatíme. Někdy. My nejsme zloději! Jen si vyzkoušíme jízdu vlakem na černo, po našem, jako Jára Cimrman. Až nás u Kaprounu taky vyloučí z přepravy, budeme po vlaku metat šutry z té Cimrmanovy mohyly.
I když budeme mít nouzi největší, své vozy pálit nebudeme. Chceme ještě odjet jinam, budeme je zase za rok potřebovat.
Letos na viděnou v Mysleticích !
 
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1378 (v rukopisech Královedvorském a Zelenohorském). Název Mysletice, poprvé zmiňovaný kolem onoho roku 1378, je odvozen od jména Myslata. Kdo byl ale nositelem tohoto jména, nevíme. Obec byla součástí panství vyderského, později telčského a dačického, nyní se to zde chystáme zabrat my. Před rokem 1989 byly Mysletice střediskovou obcí, ke které patřily blízké menší vesnice, Jihlava, Brno, Znojmo a další.
Vesnička Mysletice je začleněna územně pod okres Jihlava a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Telč. Obec Mysletice se rozkládá asi třicet pět kilometrů jihozápadně od Jihlavy a osm kilometrů jihozápadně od města Telč a šest kilometrů od masokombinátu Krahulčí. Obec leží v průměrné výšce 570 metrů nad mořem, ale ani to při nepříznivém větru před smradem z jatek neuchrání. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny, podle nás do Jižních Čech, případně do Kanady. Obec je vzdálená přibližně 18 km od rakouských hranic a bude se dále přibližovat.
Celková katastrální plocha obce je 291 ha, z toho orná půda zabírá padesát osm procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. My ne, ale vy asi víte, že vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem a po naší návštěvě jich bude ještě méně, než byste čekali.
Trvalý pobyt na území této malé vesničky má nahlášeno asi 120 obyvatel, 6 jich hlášeno není, z toho 78 v produktivním věku, z toho 3 nesvéprávní - ale velmi produktivní. Průměrný věk obyvatel je 35 let a my jej už nevylepšíme.
Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod, který bude v případě volebního vítezství Strany mírného pokroku napojen na dačický pivovar. Pokusíme se to urychlit.
Na návsi je prodejna potravin a smíšeného zboží s občerstvením a v kulturním domě hostinec. Věříme, že zde zůstanou i po nás!

 

Nedvězí 2010

(*turistické zajímavosti též seriózně na stránce Pakáren)
 
   
CK vychází vstříc nesčetným žádostem a na sezonu 2010 zařazuje do nabídky pobytový zájezd do podhůří Jeseníků.
Dlouho a intenzivně jsme tento rekreační skvost hledali. Jedná se o architektonicky cennou stylovou stavbu ze začátku období normalizace. Jako historická relikvie z pobytu spřátelených vojsk na území Velké Moravy jsou zde dochovány originální ruské kuželky. Z pozoruhodností rekreačního objektu je nutné zmínit také kuchyni ve sklepě, bar s tanečním parketem na půdě, biliár na schodišti a galerii socialistického realismu na sociálním zařízení. Vše téměř za hubičku, otázkou zůstává, kdo ji majiteli dá.
Objekt má svého správce, který se bude zdržovat celý pobyt nedaleko, aby mohl včas zasáhnout vodou, pískem, nebo obuškem.
Poslední nezbytná informace o této noclehárně se týká lůžek. Správce bude rekerantům při nástupu pobytu kontrolovat dovezené vlastní lůžkoviny (jejich kvalitu, čistotu a celistvost zaštupování děr), také proběhne namátková kontrola ostříhaných nehtů na nohou, aby nedošlo k poškození vzácných slamníků. Návštěvníci starší padesáti let musí být také povinně vybaveni náhradními inkontinenčními vložkami. Kdo při nástupu neprokáže jejich dostatečný počet na celou délku pobytu i spánku, bude z pobytu vykázán.
CK mimo povinnou výbavu doporučuje i očkování balíčkem sér, která jsou v lékárnách běžně dostupná pod komerčním označením „Sada Dr.Emila Holuba“.
Samotná obec Nedvězí se nachází v překrásném prostředí jesenických lesů. Terén je zvlněný, směle můžeme říci, že je přímo charakteru kopcovitého a tak okolní hory lákají k nenáročným pěším procházkám od chalupy do hospody na pivo a rum. Jako alternativu lze zvolit odpočinkovou trasu na Praděd.
Také cykloturistika zde má svou dlouholetou tradici. Již od roku 1994 je hledán cyklista Sváťa Karásek zmizelý v oblasti mezi obcemi Vermuty, Hajdy, Jakub a Svatá Dominika. Do dnešní doby je radno se vyhýbat tomuto takzvanému Vermutskému kosočtverci, kde přestávají fungovat i moderní navigační přístroje a vše cizí se zde ztrácí jako v černé díře.
Milovníky letních radovánek jistě potěší přírodní koupaliště v střediskové obci Rohle. Voda je zde tak čistá a průzračná, že přes pěticentimetrový led je vidět krásně až na dno. Koupání je zpravidla možné již po poledni, kdy na slunci led někde roztaje. Pokud se led udrží až do večera, přes noc do rána patřičně zesílí, takže druhý den slunce, které na tůňku uprostřed vysokých stromů od deseti hodin zasvítí, má co dělat. Ale nemějte obavy, tento ráz počasí je běžný až od druhé poloviny léta.
Výlety do okolí je dobré řádně naplánovat. Zajímavostí je v kraji mnoho a jsou od sebe dost vzdáleny. Cílem výprav ocelově kovaných turistů může být například hora Praděd, nebo restaurace Prabába v Šumperku.
Lehce se vám může proto stát, že se z odpolední procházky vrátíte jako z celodenní horské túry, pokud samozřejmě nepotkáte medvěda nebo lavinu. Vždy je třeba počítat s vícedenní žízní, hladem, odřeninami, otoky, zlomeninami a celkovým zpruzením všech. Proto je vhodné ještě před odchodem na výlet, zanechat nepřizpůsobivé jedince, kteří zmíněnou zátěž nesnesou, svázané na objektu, aby se při návratu škodolibě neposmívali ostatním.
Samostatným tématem pro výlety je místní tradiční čarodějnictví. Nabízí se obvyklá řečnická otázka: Kdo by neznal mystické Petrovy kameny? Ale pozor, je to naopak! Kdo by znal, bude bez milosti upálen. V rámci této oblíbené pyroturistiky je také možné za příplatek objednat pro jednotlivce i skupiny bohatý program na zámku Velké Losiny, zejména oběd s inkvisitorem, večer s železnou pannou, torturu prvního stupně v katakombách (tím se většinou začíná), pro milovníky módy prohlídku a vyzkoušení španělských botiček, nejlevnější atrakcí je potom jízda na kozlovi.
 
Kulturní program
Co Vás čeká? Nejdříve dostanete po probuzení ránu, potom prožijete galeje a na večer se můžete uklidnit v jeslích.
 
Sobota
Odpolední galeje
            Seznámení s krvavou historií kraje, příprava ohniště
Letní filmové jesle
            Velkoplošné promítání filmu Kladivo na čarodějnice
 
Neděle
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Jirky, Předčítání z knihy Kladivo na čarodějnice
Odpolední galeje
            Výstup na Praděd, štípání dřeva
Letní filmové jesle
Drákuloviny
 
Pondělí
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Renaty, Diskuze k obsahu knihy Kladivo na čarodějnice
Odpolední galeje
Výlet na zámek Velké Losiny, hrad Úsov, hrad Bouzov, hrad Sovinec (aneb Ušetříme vstupné!), po návratu příprava košťat
Letní filmové jesle
Top Secret !
 
Úterý
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Ládi, Přezkoušení z obsahu knihy Kladivo na čarodějnice
Odpolední galeje
            Výlet na zámek Velké Losiny (aneb Co jsme včera ušetřili, můžeme dnes utratit!), odpoledne stavba hranice
Letní filmové jesle
Bláznivá střela
 
Středa
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Jitky, Veřejné pranýřování propadlých u zkoušky z literatury (aneb Z cizího krev neteče!)
Odpolední galeje
Přelet nad Petrovými kameny, ošetření košťat po letu, volba největší čarodějnice
Letní filmové jesle 
Připoutejte se, prosím
 
Čtvrtek
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Standy, Kontrola pranýře a pevnosti řetězů spoutané čarodějnice (aneb Tvoje starost, moje radost!)
Odpolední galeje
Soudružská návštěva hasičárny Rohle, po návratu zapálení hranice
Letní filmové jesle 
Žhavé výstřely
 
Pátek
Kulturní rána
Přípitek na zdraví Milana, Prohlídka řetězů po čarodějnici a diskuze na téma „Proč se nestát popelářem?“
Odpolední galeje
Výlet do sýrárny v Loštinách (aneb Proč smrdět doma?), úklid požářiště
Letní filmové jesle
Utopenec na útěku
 
Milí naši turisté !
Těšíme se na Vás, tak jako se i Vy těšíte na nás !

           Petrušov 2009                                                         

Před odjezdem na dovolenou si v následujícím testu vyzkoušejte své znalosti tradičních písňových textů.
Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod, umíte-li dotazovanou písničku celou zazpívat, přičtěte si další bod.
Získáte-li více než deset bodů, můžete se zúčastnit všech diskotékových radovánek, protože nejste ještě na rokenrol starý a na smrt ještě mladý.
Pokud získáte méně než deset bodů, jste nevyhovující zejména pro tanec a konverzaci s Johankou, Karin, Bárou, Marylin, Aidou, Růžou, Bróňou a dalšími malými dámami, které nám budou každý večer dělat společnost.
Pokud získáte méně než pět bodů, bude se s Vámi bavit snad jen nějaká malá špinavá děvka.
Kdo nedokázal správně odpovědět na žádnou otázku, může se jít ven přikrýt kabátem a lehnout do komunálního odpadu a čekat, až jej sestry pozvou krmit racka do višňového sadu.
 
Vědomostní test pro účastníky zájezdu:
 
V kultovní písni Jasné páky měla opěvovaná dívka špinavá záda
a)      od zdi
b)      od hnoje
c)      od nejmenovaného sajrajtu
 
Bílý talisman Komunálního odpadu je 
a)      cikánský amulet
b)      šperk z bílého zlata
c)      šutr
 
V tajemné benzinové Pumpě umyl Fanánkovi okna u auta
a)      Milan Chladil
b)      Karel Zich
c)      Sagvan Tofi
 
Obsidián z písně Daniela Landy má barvu 
a)      bílou
b)      červenou
c)      černou
 
Než vyrazili válečníci na Turka do Mohuče, pekli v troubě 
a)      husu
b)      sele
c)      krávu
 
Úchyl Průša se křestním jménem jmenoval 
a)      Petr
b)      Pavel
c)      Karel
 
Kolikaprocentní byl šejk, kterému Franta Sahula nabízel žvejkačku 
a)      4%
b)      40%
c)      100%
 
Kde stálo auto značky Ford Sierra v písni Vizitka 
a)      na chodníku
b)      u chodníku
c)      na zákazu stání
 
Brichtův Barák na odstřel původně stál 
a)      na Staré kovárně v Bráníku
b)      na Žižkově
c)      na špatném místě
 
Kdo byli nepřátelé husitů v písni Ktož sú boží bojovníci 
a)      Pakosti
b)      Trabanti
c)      Hlad a žízeň
 
Kolikrát autobusák Láďa (ten, co je Highway King) na cestě po dálnici D1 zastaví 
a)      1x
b)      2x
c)      3x
 
Jakého slavného zpěváka (kromě Tří sester) Lidojedi zkonzumovali  
a)      Karla Gotta
b)      Phila Collinse
c)      Stinga
 
Holubí dům Jiřího Schelingera měl také 
a)      chlév
b)      stáj
c)      stodolu
 
Kolik piv na cestu si dávají Tři sestry, než jdou za jinou 
a)      sedum piv
b)      osum piv
c)      deset piv a jednu zelenou
 
Jaké je nejčastější povolání v písních Komunálního odpadu 
a)      hrobník
b)      voják
c)      prostitutka
 
 
Označte své odpovědi a výsledky testu předložte domovnici při nástupu pobytu a budete zařazeni do příslušné terapeutické skupiny.

ABC MIX SEDMIBOJ 2010

Druhou zářijovou sobotu proběhl tradiční turnaj dvojic ABC MIX Sedmiboj, letos již 26. nebo 27. ročník.

Soutěžících výrazně proti minulému ročníku ubylo, což si nejvíce pochvaloval majitel restaurace, neboť teď prý znal všechny jménem a nikdo nemohl utéci bez placení.

Turnaj přinesl veliké překvapení – černého koně Bruno Tým, který se letos prosadil těsně pod stupně vítězů. Úspěch přinesla zejména disciplína stolního tenisu. Soutěž ping-pongu byla překvapivě přemístěna do haly, na rozdíl od minulých roků, kdy se hrálo venku. A největší výhodou, jako šitou na míru pro Bruno Tým, byla podmínka hrát zutý v ponožkách. Několik soupeřů odpadlo ihned po odložení obuvi, zbylí dokázali vzdorovat jen symbolicky. Také rozhodčí této disciplíny shovívavě přimhouřila oči a několik vyřazovacích kol Bruno Týmu odpustila, za což odměnou po vyhlašování vítězů mohla pozvedat číši rumu na zdraví a účet pana Brůny. Bezkonkurenční první místo v soutěži stolního tenisu!

Již pravidlem se stalo úspěšné postupování do dalších kol v soutěži basketbalu, kde Bruno Tým dosáhl druhého kola aniž vhodil jediný koš.

Celkový výsledek byl famózní: 21 bodů,  5.místo,  a druhý nejvyšší součet věku!

Snad jen drobným šrámem nad senzačním úspěchem zůstává pochybnost, zda při úbytku 15 soutěžících párů proti minulému roku není postup o 9 míst, z 13. na 5.místo, vlastně zhoršením.

Gratulujeme !

 

 

 

 

ABC MIX SEDMIBOJ 2009

 

Slavná soutěž dvojic ABC MIX Sedmiboj 2009 je již od soboty 5.září archivním ročníkem. Do sportovního klání se též zapojil Bruno Tým se změnou proti minulému roku v osobě partnerky. Určitě změna pozitivní, neboť jen gigantický výkon mužské poloviny Bruno Týmu dokázal dvojici udržet v druhé desítce výsledkové listiny. Ke konečnému 13.místu a zisku čtrnácti bodů lze jen upřímně gratulovat.

Kapitán Bruno Týmu poskytl našemu zpravodaji neautorizovaný půlnoční rozhovor, z kterého vyjímáme:

„ … jen nepříznivé silné větry zabránily lepšímu umístění v stolním tenise …“, „… hloubka písku v beach-volejbale byla daleko za hranicí regulérnosti …“, „… organizátoři zaslouží nedostatečnou za nedostatečně napjaté sítě, při soft-tenise nebyl dokonce spodní okraj sítě ukotven a míč mohl nepozorovaně projít po antuce až na soupeřovu polovinu …“

 

Redakce samozřejmě s názory nesouhlasí, kapitán je až příliš skromný a škoda, že nepohovořil také o svých úspěších v soutěži.

          

Tradičně velmi dobré bylo účinkování Bruno Týmu v basketbalu, kde s metodou začarovaného koše opět potrápili několik soupeřů (nezaručené zprávy závistivců hovoří o tom, že do třetího kola údajně postoupili volným losem v 1. a vzdáním soupeře ve 2.kole). Také v penaltovém souboji ve fotbale se jejich vítězný soupeř obdivně zmiňoval o brankářových semaforech, které jako by byly z jiného světa.

Velkou zbraní Bruno Týmu byl v letošním ročníku teoretický výklad pravidel. Zejména v soft-tenise, kdy po úvodní otázce na soupeře „… vy jste to ještě nehráli ?…“, kapitán Bruno Týmu nekompromisně určil pravidlo s mottem „hraje se, dokud nevyhraju“. Bohužel výhoda vlastní úpravy pravidel platila jen pro jeden zápas, neboť další soupeř v druhém kole už nechtěl na diskriminační pravidlo přistoupit a trval na oficiálním výkladu pořadatele soutěže. Tato změna v regulích zřejmě způsobila, že kapitán Bruno Týmu zapomněl na základní poučku hrát přes síť a zrodila se pro jeho partnerku nezasloužená prohra.

Proti minulému roku došlo i ke zlepšení v stolním tenise. Ve srovnání s soft-tenisem tentokrát kapitán přes síť hrál, ale potom už míčky nedopadaly na stůl v soupeřově polovině. Je možné ale, že to byl záměr, který ping-pongový laik nedokáže posoudit, protože s touto taktikou Bruno Tým vyhrál dva zápasy a postoupil až do třetího kola.

Beach-volejbalové a házenkářské utkání Bruno Týmu bohužel náš komentátor nezhlédl, nohejbalové zase bohužel ano – to bylo tragické.

Závěrem lze zhodnotit kladně nepochybný posun Bruno Týmu ve výsledkové listině vzhůru o čtyři místa, když letos v soutěži chybělo proti minulému ročníku jen pět favoritů. Silnou stránkou Bruno Týmu byly také profesionální stravovací návyky během soutěže, kdy mužská část týmu postupně zkonzumovala dětskou šunku, dietní suchary a několik trsů banánů, pitný režim dále tvořila neperlivá voda a ananasová limonáda. Výčet těchto potravin ostře kontrastoval s jídelníčkem ostatních soutěžících: klobása, guláš, pivo, rum, kdy jen snad zelená by se dala považovat za zdravou stravu.

To vše hovoří o nadějném vykročení do dalších ročníků, a pokud udrží trend neustálého zlepšování, má Bruno Tým ještě před dosažením seniorského věku v ročníku 2015 šanci zvítězit.

   

Z celkové výsledkové listiny ročníku 2009:

1. Bízková a Šnejdárek 37 bodů, 2. Máca a Lucka 27 bodů, 3. Riči a Bára 26 bodů, … 13. Bruno Tým 14 bodů

 

                                  
       

          ABC MIX Sedmiboj 2008                                     

ABC MIX sedmiboj se koná již léta pod záštitou majitelů restaurace ABC. Účastní se smíšené dvojice, které soutěží vyřazovacím způsobem v sedmi disciplinách (např. volejbal, nohejbal, stolní tenis, líný tenis, basketbal, kopaná, házená, aj., každá disciplína má dle počtu účastníků zpravidla šest vyřazovacích kol včetně finále). Účast je vždy početná, občerstvení velké, radost vítězů obrovská a zklamání poražených maximální.
Slavné klání ročníku 2008 začalo ve volejbalovém areálu Nad Starým mlýnem již od časného rána.
Tato okolnost bohužel způsobila, že diváci, kteří si zakoupili levnější vstupenky až na odpoledne a přišli povzbuzovat borce Bruno Teamu (jeho i jí), již své idoly v soutěžním klání téměř nespatřili. Naštěstí v několika disciplinách pomocí zákulisních intervencí nebyl Bruno Team nasazen do předkola vyřazovacích bojů, a proto se před zraky svých užaslých fanoušků ještě mihl alespoň v kole prvním.

Sedmiboy Bruno

Lejdy a Brunův zeťák při karaoke

Zejména famózní bylo tažení Bruno teamu basketbalovou disciplínou v hodu na koš, kde s jedním úspěšně zasaženým košem postoupil do druhého kola, a dokonce až tam v nastaveném osmém rozstřelu soupeř vstřelením koše ukončil víc než vyrovnanou partii 0:0 a tím i basketbalové naděje Bruno teamu.
Nepřehlédnutelná byla i účast Bruno teamu ve stolním tenise, kde sami sebe pasovali do role jasného favorita, kteréžto zdravé sebevědomí jim pomohlo prokousat se přes první kolo. Bohužel v druhém kole proti nim stál nejen soupeř, ale i Jing a Jang a Ping a Pong zároveň. Přesto nejlepší disciplína, nádherný jeden vyhraný set ve dvou zápasech, gratulujeme k bodu do celkové bilance !
I když dosažených krásných 9 bodů v celém sedmiboji a diplom za 24.místo (3. místo v neoficiální kategorii od 40 do 70 let a dokonce první místo v neoprávněně připsaných položkách na účtence) byl pro nováčky Bruno Teamu jednoznačným až nečekaným úspěchem, také odbornou veřejností na zahrádce restaurace byl ještě dlouho do noci objektivně hodnocen s nelíčeným obdivem, přesto se zdálo, že jejich vnitřní očekávání nebylo dostatečně naplněno. Alespoň se tak dalo soudit z oboustranných vyjádření sportovních partnerů, že pro příští rok toho druhého vymění. V ročníku 2009 se proto můžeme těšit na excelování Bruna Teamu i Brůny Teamu. Nezapomeňte však zakoupit vstupenky celodenní a přijít včas !

 

 

                                         Petrušov 2008                                     

Noclehárna  
 S rekreačním objektem jsou již všichni seznámeni. Není nutné zdůrazňovat výčep s několika druhy piv, koktejlový bar, kulečník, stolní tenis, travnaté hřiště, táborové ohniště, pískoviště, schodiště, nezamrzající bazén, přehrávače CD, DVD, televizi 3D, postele, skříně, sporák, mikrovlnou troubu, horkovzdušnou troubu, myčku nádobí, pračku prádla, žehličku, ledničku, mrazničku, hrnce, hrnečky, talíře, talířky, mísy, misky,  lžíce, lžičky, nože, vidličky, vařečky, židle, stoly, ubrusy, křesla, venkovní posezení, vnitřní posezení, lehátka a houpačky, umyvadla, sprchu venkovní, sprchový kout v koupelně s teplou i studenou vodou, splachovací záchod, vchod a východ.
 
  Turisťárna
 Chalupa

Mnohem důležitější je oznámení o chystaných výletech turistické frakce, která se v naší skupině vyprofilovala pod názvem "Ráno odejdu, večer mne přivezou".

 Turistickými cíly bude Olomouc, Prostějov, Blansko, Černá Hora, Jelenia Gora, Klodzko, Velké Meziříčí, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Nošovice, Hanušovice, Radegast, Holba, Zubr, Lázně Darkov, Havířov, Katovice, Wroclaw, Vsetín, Zlín, Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Opice po Pernštejnu, Pernštejn, Nové Město na Moravě, Staré Město u Moravské Třebové, Třebíč, Jihlava, Svitavy, Polička, zkrátka bude to honička.

Kromě dálkových cest autokary do vyjmenovaných blízkých cílů jsou připraveny i drobné pěší pochody po nedalekém okolí chalupy. Jsou vytyčeny trasy malého a velkého okruhu, obě měří stejně. Rozdílné jsou počtem zastávek v hostincích.
Malý okruh má název "Za vodou" a vede přes Vysoký vrch (554m n.m.) - převýšení 400m - hustým lesem do maletínského údolí (tj. sestoupíme níže o 400m), po zdolání kamenitého koryta potoka nás čeká další výstup na kótu 565 - vrch Kalčák (převýšení si spočítejte) a konečně dolů k vodě (už ty metry z kopce do kopce ani nepočítejte), k přírodní vodní nádrži ve Svojanově. Zde se nachází též pohostinství a kdo se nebude cítit na zpáteční cestu, může využít i penzion ve Svojanově. Na trasu malého okruhu se vyráží hned ráno, abychom byli u přírodního koupaliště dříve, než večer zajde slunce.
Velký okruh nese název "Za pivem", vychází se od chalupy po obědě, aby bylo v hospodách už otevřeno. Na cestě míjíme hostinec v Petrušově (necháme si jej na zpáteční návrat, stejně otevírá až v 16,00), poklidnou chůzí mezi strmými kopci, odkud nám mávají účastníci pochodu "Za vodou", přicházíme podél lesa do hostince v Borušově, kde je první zastávka. Doporučeny jsou dvě piva na osobu a hostinec. Přes pšeničné strniště posekaného lánu odcházíme do Dětřichova, asi 1km po rovině. V restauraci s penzionem v Dětřichově je druhá zastávka, opět nepřekračujeme doporučený počet piv, lze ale také ochutnat vyhlášený zmrzlinový pohár Mistra Dětřicha. Cestou do další restaurace ve Starém Městě spěcháme, je to po místní komunikaci a není kam si odskočit po zmrzlině na záchod. Opět necelý 1km a usedáme v restauraci U hangáru ve Starém Městě, kde již můžeme zacítit i hlad, a proto něco malého k snědku neuškodí. Další zastávkou je Třebařov a je nutné dobře rozvrhnout síly, protože jsou to téměř 2km. V třebařovské hospodě bude večer pravděpodobně plno, a tak si dáváme občerstvení pouze venku u plotu. Pokud jsme přesně dodržovali pitné a cestovní limity, vracíme se zpátky do Petrušova za setmění. Aby byla trasa kompletní, musíme ji zakončit ještě zastavením v petrušovské hospodě. Celý výlet měří přesně metr piv.